วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557

8 เกณฑ์ใหม่ของการสอบใบขับขี่ 2557 รู้รึยัง


วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ระเบียบการสอบใบขับขี่ใหม่ของกรมการขนส่งทางบก

ระเบียบการสอบใบขับขี่ใหม่ของกรมการขนส่งทางบก

เริ่ม 1 มิถุนายน 2557
 เดิม

 ใหม่

 สถานที่

กรมการขนส่งสถาบันการศึกษาภาครัฐ

 ข้อสอบ

300 ข้อ เลือก 30 ข้อ 1,000 ข้อ เลือก 50 ข้อ

 เกณฑ์การสอบ 23 ข้อ (75%)


 45 ข้อ (90%)

*ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบก

วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ปรับเกณฑ์ข้อสอบใบขับขี่ 2557

การสอบใบขับขี่ที่ว่ายากแล้ว จะมีการปรับเกณฑ์ของข้อสอบให้มีความยากมากขึ้นโดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้คือ

1.  สามารถไปอบรมการขับขี่กับสถานศึกษาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ได้

2.  มีการเพิ่มข้อสอบเป็น 50 ข้อ จากเดิมซึ่งมี 35 ข้อ และต้องผ่านเกณฑ์ 90% ดังนั้นมีความยากขึ้นแน่นอน

จะเริ่มต้นใช้ 1 มิ.ย. 57 นี้

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2557